Ljustorpsbladet

Ljustorps populäraste tidning !
Årg 27


Startsida
Gamla nummer
Utgivningsplan
Prenumerationer
Annonser

Artiklar uppdateras ej längreLjustorpsbladet är en bygdetidning Ljustorp, Lögdö och Lögdö vildmark. Tryckupplagen är 900 exemplar. Tidningen delas ut till alla hushåll med brevlåda i Ljustorp, Lögdö vildmark, Lögdö, Stavreviken och skickas via post till ca 100 prenumeranter. Tidningen ges ut 6 gånger per år och omfattar ca 32-38 sidor per gång. Tidningen innehåller reportage, information och annonser.

Tidningen ges ut av Ljustorp socken ekonomisk förening. Den produceras och distibueras ideellt. Ansvarig utgivare är Lena Liljemark och det finns ett flertal medarbetare som tillsammans skapar tidningen till vad den är idag.

Alla är välkomna att lämna in skriftligt material till tidningen, men alla måste räkna med att materialet redigeras för att passa in både i tidningen och det utrymme den får.

Ljustorp socken ekonomisk förening
Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se